VOPAK TERQUIMSA COL·LABORA AMB LA FUNDACIÓ ESTELA

12 Febrer de 2020

La Fundació Estela per a la Discapacitat, entitat adherida a la Xarxa de Santa Tecla, millorarà ben aviat les instal·lacions del seu pavelló poliesportiu gràcies a l’aportació econòmica realitzada per l’empresa química tarragonina Terquimsa. La donació es destinarà íntegrament a la realització de les accions més urgents, que són els treballs  d’actuació  en  façana  i  coberta  del  poliesportiu  per  minimitzar   filtracions d’aigua pluvial i també la millora del paviment i les grades.

veure la nóticia PDF