Emmagatzematge en tanc de líquids a granel
empresa vopak terquimsa terminal quimic
quimica tarragona, Barcelona

Misió, Visió, Valors

Missió: Emmagatzemar productes químics

La nostra missió és emmagatzemar productes líquids a granel, garantint la qualitat del servei i la seguretat de les persones, de l’ activitat i del medi ambient. Contribuint a complementar la logística de les companyies productores facilitant l’ aprovisionament de matèries primeres o la distribució dels productes fabricats.

Visió: Millorar constantment la nostra activitat

La nostra visió és millorar i incrementar constantment la nostra activitat. Aspirem a ser el proveïdor de referència d’emmagatzematge de líquids a granel, que contribueixi a l’ èxit dels nostres clients, vetllant per la seguretat i la millora continua dels treballadors i mantenint de manera sostinguda el màxim valor per als seus accionistes.

reballem dia a dia perquè la nostra activitat vagi acompanyada de la protecció i conservació de l’ entorn ambiental.

Aconseguir els objectius dependrà de l’ excel·lència del treball realitzat pels nostres treballadors a totes les terminals. Per Vopak Terquimsa, el seu equip humà constitueix un valor essencial en la trajectòria de la companyia i en el repte per aconseguir la seva missió.

Valors

Els valors són les guies que utilitzem a Vopak Terquimsa per materialitzar la missió i visió.

Integritat

Vopak Terquimsa estableix relacions estables fonamentades en el valor de la integritat. D’acord amb aquest, els treballadors de la companyia actuem amb honestedat i rectitud en les relacions amb els altres, basant-nos en la credibilitat aportada per la nostra forma de ser i actuant amb independència de qui es tracti.

Professionalitat

Som professionals que ens esforcem per aconseguir els més alts estàndards en totes les activitat que duem a terme. La professionalitat inclou els conceptes de perícia, coneixement, experiència, confiança i competència. Tot això constitueix el pilar fonamental de Terquimsa. Coneixem les nostres pròpies limitacions y mai fem promeses que no poguem complir.

Millora

Estar aturats significa retrocedir. A Vopak Terquimsa, millorem constantment. Som proactius, treballem per anticipar-nos a les expectatives dels clients y del medi ambient. Per mitjà de l’autocrítica i d’una comunicació oberta millorem i avaluem els nostres resultats. La creativitat y l’ avaluació són components essencials en la nostra actitud de millora.

Propietat

Pels treballadors de Vopak Terquimsa propietat significa prendre l’acció un mateix i no transferir els problemes immediatament als altres. Estem davant de les responsabilitats per donar exemple en els treballs que realitzem. Estem compromisos i actuem cabalment. Prenem decisions, tenim iniciativa, manifestem opinions i reflexionem sobre què fer el millor per la companyia i per la societat.

Servei

El servei és la raó de ser de Vopak Terquimsa. Escoltem i entenem les necessitats i expectatives dels nostres clients per oferir serveis de màxima qualitat que satisfacin els seus requisits i necessitats. El nostre lema és sempre complir amb les nostres promeses.

Passió

Aquest valor prové del cor. La passió es manifesta en forma d’ entusiasme, lleialtat i compromís. Tot el que fem, ho fem amb una actitud positiva. Creiem en el que fem i ho fem amb il·lusió. La nostra passió defineix la manera d’actuar que tenim amb els demés. Tenim empatia per totes les persones amb les que treballem, companys, clients, accionistes i amb els ciutadans i l’entorn que compartim a les ciutats on s’ubiquen les nostres terminals.

Agilitat

Els treballadors de Vopak Terquimsa estem atents a allò que és important per nosaltres y per la companyia, actuant ràpidament i eficaçment. Les nostres respostes són sempre simples i directes. Ens assegurem de no complicar les situacions oferint sempre solucions. Tenim l’habilitat de respondre ràpidament davant de situacions de canvi i d’inquietuds, gràcies a la professionalitat que disposem, flexibilitat i coneixement de l’entorn de treball. L’agilitat que disposem en la capacitat de reacció determinen la nostra avantatge.