Almacenamiento en tanque de líquidos a granel

3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Dades de contacte del responsable TERMINALES QUÍMICOS, S.A.
Moll De La Química, s/n 43004 TARRAGONA
NIF A08257529
Tel. 977 24 14 54
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel•lació.
Destinataris Destinatari de la cessió No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió.
Legitimació de la cessió No es preveu cap cessió.
Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets té? Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les. En determinats casos podrà sol•licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a rrhh@terquimsa.com.  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol•licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix. Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l'Agència:
Agencia Espanyola de protecció de dades
Sol•licitar-nos un model: rrhh@terquimsa.com
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

 

3.1 Formulari 1 – PETICIÓ DE MAGATZEMATGE
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació     Finalitats detallades Recollida de les dades per atendre les seves peticions.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
This website uses cookies, you can see our cookie policy, here If you continue browsing, you are accepting it
Cookies policy +